Briç

Briç oynamak, hem dikkat ve titizliğe olan ihtiyacı, hem de işbirliği ve dayanışma için bir “partnere” gerek duyduğumuz bir durumu gösterir. Aynı zamanda iletişime gösterdiğiniz özene ve kendinizi ifade etme yeteneklerinize de yorumlanır.

Böcek

Rahatsız edici duygularla, olumsuz koşullarla ve kirlenmişlik duygusuyla ilgili bir simge olmakla birlikte, rüyadaki niteliklerine göre farklı yorumlara kapı açabilir.

Parlak renkli, güzel böcekler, zor şartlarla mücadele ederken beklenmedik destekler alabileceğimizin habercisi olabilir. Uğurböceği, uçuçböceği de benzeri anlamlara sahiptir.

Hamamböceği, karafatma gibi böcekler, olumsuz duygularımızın bizde yarattığı yıpranmaya ve rahatsızlığa dikkat çeker.

Boza

Rüyada boza içtiğinizi  ya da satın aldığınızı görmeniz, uzunca bir süredir içinde bulunduğunuz sıkıntılı, sorunlu günlerin artık bitmekte olduğunu ve ayrıca olası sorunlarınızın dayanışma yoluyla çözümlenebileceğini belirtir.

Boyun Eğme

Rüyada birilerine boyun eğdiğinizi görmek, gerçek yaşamda da olayları akışına bırakıyor ve edilgin davranıyoruz demektir. Kendi denetimimizi oluşturmak ve yaşantımızda insiyatif almak ihtiyacını anımsatan bir uyarı olarak değerlendirilebilir.

Boş (Boşluk)

Soyut bir kavram olarak boşluk (boş bir kutu, boş sepet, boş oda gibi) rüyalarda keyifsizliğimizi, hevesimizi yitirmiş olduğumuzu, beklentilerimizin gerçekleşmediğini gösterir. Eğer bu durum hoşumuza gittiyse, boşluk, potansiyelimizin arttığını, yeni fırsatların  ufukta göründüğünü vurguluyor olabilir.

 

Boru

Birbirine bağlanmış borular ve boru sistemleri rüyalarda, sizin çevrenizdekilerle olan ilişkilerinize ve bağlantılarınıza atıfta bulunur. Bunlar genellikle, farkında olmadığınız duygularınızla şu ya da bu biçimde etkilediğiniz ilişkilerdir. Dolayısıyla su sızdıran, patlamış borular ilişkilerinizdeki sorunlara dikkat çeker. Eğer büyük ve geniş bir borunun içinde olduğunuzu görüyorsanız, yaşadığınız koşullar ve dış etkenler sizi fazlasıyla rahatsız etmeye başlamış demektir.

Borsa

Rüyalarda hisse senetleri almak ya da satmak, borsa seanslarını yakından takip etmek, kazanç sağlama istek ve hırsına dikkat çeker. Hisselerinin değer kazandığını görmek, kişinin kendine gereğinden fazla güvendiği; yetenek ve niteliklerini abarttığını gösterir. Borsada kaybetmekse, yaşamınızı kontrol edemediğiniz duygusunu ve geleceğe ilişkin endişeler yaşadığınızı anlatır.