Adalet

Bir kişiden adaletli olmasını talep ettiğinizi görmek, iyiliğinizi istemeyen insanların yaptıkları yüzünden maddi ve manevi yönlerden kötü günler geçireceksinizdir manasındadır.

Eğer birisi aynı şeyi sizden talep ederse; hareketlerinize karışılacak, kişiliğinize saldırılacaktır. Fakat siz bu durumları lehinize, tatmin edici bir şekilde halledeceksiniz demektir.

Af

Rüyanızda birisini affettiğinizi görmeniz, olumsuz bir yönünüzle yüzleşerek onu karakterinizin bir parçası olarak kabul ettiğinizi belirtir.

Birisi tarafında affedilmekse, yakın dönemdeki herhangi bir davranış ya da eyleminizden dolayı kendinizi suçladığınızı gösterir.

İşlemediğiniz bir suç için af elde etmeye çalışmak, işlerinizde sıkılacağınızı fakat sonuçta bunun ilerlemenize katkıda bulunacağını belirtir. Eğer suçu işlediyseniz, işleriniz ters gidecektir.
Affa tabi olmak, bir dizi olumsuz durumlar yaşadıktan sonra ilerleme kaydedeceğinizi ifade eder.

Aklanma

Bir suçtan aklandığınızı görmek, çok değerli malların sahibi olmak üzere olduğunuzu fakat bunlara sahip olmadan önce tehlikeli bir davanız bulunduğunu ve bunun lehinize sonuçlanacağına işaret eder.
Aklanan insanlar görme, arkadaşlarınızın çalışmalarınıza renk katacaklarını bildirir.

Avukat

Çözemediğimiz sorunların varlığını ve üstlendiğimiz sorumlulukları başkasının üzerine yıkma isteğimizi simgeler. Eğer rüyada “karşı taraf” niteliğinde avukat gördüysek, doğal yollarla çözemediğimiz sorunların, günlük yaşamımızı etkilemekte ve canımızı sıkmakta olduğunu gösterir.

Genç bir kadın, herhangi bir şekilde bir avukat ile bağlantısı olduğunu görürse; kasıtlı olmadan düşüncesizce davranışlar göreceğini ve olumsuz ve kendisini incitecek eleştirilere maruz kalacağını ifade eder.

Cellat

Yüzü bir maske ile örtülü olan ve bu nedenle, kimliği hiç bir zaman bilinmeyen cellat, rüyalarımızda, içinde yaşadığımız toplumsal düzenin acımasız ve cezalandırıcı yüzü olarak karşımıza çıkar. Kendimizi cellat olarak görmek, kişiliğimizin bir yönüyle ilgili hoşnutsuzluğumuzu ve bu yönümüzden kurtulma isteğimizi ifade edebileceği gibi, birilerini cezalandırma isteğine de işaret edebilir. Ender rastlanmakla birlikte, kimi düşlerde günlük yaşantı içinde etkin bir konumda olan yönetici ya da müdür gibi bir amir de cellat kimliğiyle karşımıza çıkabilir.

 

Cinayet, Katil

Bir eylem olarak cinayet, rüyalarda kişisel doğamızın, karakterimizin içinde var olan, ancak bizim onayladığımız ve rahatsız olduğumuz bir parçanın varlığını belirtir. Dolayısıyla cinayet ve onun faili olan katil, modern yaklaşıma göre bu tür huy ya da karakter özelliklerimizi kontrol etme ya da baskı altına alma güdümüzü simgeler.

Eğer bir katil tarafından saldırıya uğrayan bizsek, hayatımızın ve kişilik yapımızın içinde bizi rahatsız eden, ürküten, başımıza olumsuz işler gelmesine neden olacağını düşündüğümüz bir şeyler var demektir. Bu bizim tanık olduğumuz bir cinayetse, bu durumda öldürülen kişinin kimliği ve neyi temsil ettiği saptanmalıdır. Öldürülen tanıdığımız bir insansa, onunla ilgili bazı kuşku ve rahatsızlıklarınız olduğu söylenebilir. Saldırıya uğrayan anonim bir kişilikse, giysisi ve rüyada üstlendiği rol, onun simgelediği şeyin ne olduğunu anlamamıza yardımcı olabilir.

 

Darağacı

Sevdiğiniz bir kişiyi güvenlik altında tutmakta başarısız olacağınızı ve bu yüzden hayal kırıklığına uğrayacağınızı işaret eder.
Darağacına çıkmak, asla yapmadığınız bir hareket yüzünden arkadaşlarınız tarafından eleştirileceğinizi bildirir.
Darağacından inmek, haksızlık yapmakla suçlanacak ve bunun cezasını çekeceksiniz demektir.
Darağacından düşmek, başka insanları aldatırken ve onlara zarar vermeye çalışırken ummadığınız bir biçimde gafil avlanacaksınız manasındadır.

Dava Vekili

Çok ciddi anlaşmazlıklar içine gireceğinizi işaret eder. Düşmanlarınız yavaşça arkanızdan yaklaşmaktadır.
Sizi savunan bir dava vekili görme, dostlarınız sıkıntılı bir durumunuzda size yardım edecekler fakat size düşmanlarınızdan daha fazla üzüntü vereceklerdir demektir.