Gizem

Gizemli bir olay yüzünden şaşkına döndüğünüzü görmek, yabancı kimseler sıkıntılarıyla ve sizden istedikleri yardımlarla sizi çok yoracaklardır demektir. Aynı zamanda sizi görevlerinizi ihmal ettiğiniz için ikaz eder. İş hayatınızda karmaşa yaşayacaksınızdır.
Yaratılışın gizemlerini incelediğinizi görmek, hayatınızda bir değişikliğin olacağını ve bunun size birçok güzellikler sağlayacağını bildirir.

Gizli Tarikat

Herhangi bir gizil tarikat görmek, pratik ve menfaat gözetmeyen fikirlerin üretilmesinin gerektiği hassas ve heyecanlı bir cemiyetin üyesi olacağınızı bildirir.
Gizli bir tarikata katılmak, bencil bir insan olacağınızı ve çıkara dayalı arkadaşlıklar kuracağınızı işaret eder.
Genç kadınlar bu rüyadan sonra ailelerine daha fazla önem vermelidirler.
Eğer genç bir kadın, tarikatın başıyla tanıştığını görürse; hemcinsleri tarafından yapılan kötü davranışlara tüm gücüyle karşı çıkacaktır demektir. Annesinin tarikata katıldığını görürse, ailesini çok sevecek ve bununla birlikte itaat karsızlığı ile onların yüreğini burkacaktır anlamındadır.
Tarikat liderinin öldüğünü duymak ya da görmek, dertlerinizin ve gerginliklerinizin hayra alâmet olduğunu işaret eder.

Labirent

Bir labirent görmek, işinizde şaşırtıcı ve karmakarışık koşullar içinde kalacağınızı ve karınızın ev hayatınızı çekilmez bir duruma getireceğini bildirir.
Geceleyip ya da karanlıkta bir labirentin içinde olduğunuzu görmek, geçecek fakat size çok acı verecek hastalığın ve derdin alâmetidir.
Yeşil asmalardan oluşmuş bir labirent, çaresizlik içende iken, ummadığınız bir şekilde mutluluğu yakalayacağınızı bildirir.
Demiryollarından oluşmuş bir labirent, uzun ve sıkıcı seyahatlere çıkacağınızı işaret eder. İlginç insanlarla tanışacaksınız fakat bu seyahatler size fazla bir kazanç sağlamayacak demektir.

Mahremiyet

Mahremiyetinize girmek isteyen insanlar olduğunu görmek, bazı insanların sizi üzeceklerini bildirir.
Bir kadın için, özel hayatına daha çok dikkat etmesi gerektiğini bildiren bir uyarıdır. Eğer kocasının ya da âşığının mahremiyetine zorla girmek isterse; birisinin ona olan itimadını suistimal edecektir, eğer konuşmalarında dikkatli olmazsa.

Parola

Kısa bir zaman sonra başınıza gelecek önemsiz bir dert için büyük yardımlar göreceğinizi işaret eder.
Bir kadın, rüyasında parolayı unuttuğunu görürse; ahlaksız münasebetleri yüzünden toplumdaki konumunu tehlikeye sokacaktır demektir.