Teslim Olmak

Birisinin isteklerine teslim olduğunuzu görmek, kararsızlığınız yüzünden sizi çok iyi bir konuma getirebilecek bir fırsatı kaçıracağınızı belirtir.
Size teslim olan insanlar, çok özel ayrıcalıklara sahip olacağınızın ve yüksek mevkilere geleceğinizin işaretidir.

Top

Bu rüya, birisinin evinin ya da ülkesinin yabancı güçlerin tehlikesi altında olduğunu ve gençliğin savaş yüzünden acı çekebileceğini işaret eder.
Genç bir kadın, top görürse ya da top sesi duyarsa; bir askerin karısı olacak demektir.
Okuyucu bu tip rüyaları, çevresindeki etkiler ve Öznel belleğin içinde depolanmış tecrübeler sayesinde yorumlamak zorunda kalacaktır.
Eğer savaş yokken toplar görürseniz; bu, muhtemelen sizi bir mağlubiyete karşı mücadeleye ikaz eder. Ya da kendi işinizi yapıyorsanız, sıkıntılı durumlardan sonra başarılı bir döneme gireceğinizi belirtir.

Top Güllesi

Gizli düşmanlarınız size karşı birleşmektedir anlamına gelir.
Bir kız, rüyasında bir top güllesi görürse; asker bir sevgilisi olacaktır demektir.
Genç bir insan için, ülkesini savunmak için askere çağrılacaktır manasındadır.

Tutsak

Rüyanızda tutsak düştüğünüzü görmek, ihanetten mustarip olacağınızı bildirir. Eğer tutsaklıktan kurtulamazsanız, talihsizlik ve zararlar sizi belenmektedir manasındadır.
Birisini tutsak aldığınızı görmek, sosyal durumu daha aşağıda olan insanlarla ilişki içinde olacağınızı belirtir.
Genç bir kadın, tutsak olduğunu görürse; kıskanç bir kocası olacak ya da yaptığı patavatsızlıklar yüzünden çevresindekiler tarafından kınanacaktır demektir.

Yay ve Ok

Rüyanızda yay ve ok görmek, planlarınızı gerçekleştirmek için başkalarının güçsüzlüğünden büyük fayda sağlayacağınızı işaret eder.
Kötü bir atış yapmak, işinizi daha başarılı bir şekilde yürütmek için beslediğiniz umutların hayal kırıklığına uğrayacağını ifade eder.

Zafer

Rüyanızda bir zafer kazandığınızı görmek, düşmanlarınızın saldırılarına başarı ile direnç gösterece-ğinizi ve kadınların sevgisini kazanacağınızı işaret eder.