Adem ve Havva

Önemli bir fırsatı kaçırarak, başarıdan yoksun kalacağınızı bildirir.
Onları bahçede görmek, ihanet ve kötü kader anlamına gelir.
Havva’nın yılanla sohbet ettiğini duymak, kurnaz kadınların adınızı lekeleyeceğini ve malınızı mülkünüzü kaybettireceğini ifade eder.
Genç bir kadın, Havva’nın yerini aldığını görürse; dikkatli olması yönünde bir uyarıdır bu. Kötülük, yakışıklı bir erkek kılığında ona yaklaşmaktadır.

Aşure

Tüm inançlarda var olan tufan efsanesi, yokluk ve zorunlu koşullar nedeniyle elde kalan az sayıdaki malzemeler ile yapılmış ve kutsal olduğu düşünülen bir yiyeceği anlatır. Dolayısıyla rüyada görülen aşure, zor dönemlerin sert koşullarına dayanışma ve paylaşmayla karşı koyabileceğimizi anlatır.

Baş Piskopos

Bir başpiskopos görmek, başarıya giden yolda önünüzde birçok engelin bulunacağını işaret eder. Bir başpiskoposu sokakta dini giysilerinin dışında bir giysi ile sade bir vatandaş olarak görmek, sizden daha üst konumlarda bulunan kişilerden yardım göreceğinizi ve girişimlerinizde başarılı olacağınızı işaret eder.
Genç bir kadın, bir baş piskoposun kendisini yönlendirdiğini görürse; çok güzel arkadaşlıklar kuracaktır demektir.

Cami

Rüya da kendisini cami içinde gören kişinin ahiret hayatı güzel olur. Eğer hacca gitmemiş ise hacca gider.
Cami içine girip hemen secdeye kapandığını görmek; Tövbesini Cenabı Hakkın kabul ettiğine işarettir.
Camiye gelip, kapısının kapalı olduğunu görmek; işlerin daha da güçleşeceğine, kapının biranda açılıp içeri girdiğini görmek; bir kimseye dini hususta yardım edilip günahlarından kurtarılacağına işarettir.
Bir hayvana binerek camiye girdiğini görmek; akrabalarından ilişiğini kesip, artık onlara yardım etmeyeceği anlamına gelir.
Cami içinde öldüğünü görmek; tövbe etmesi gerektiğine işarettir.
Cami de bir vazifede olduğunu görmek; yüksek mertebede ve tanınmış bir kişiye, bir hizmette bulunacağı anlamına gelir.
Camide kendini uygun olmayan bir halde görmek; musibete işarettir.

Cehennem

Rüyanızda cehennemde olduğunuzu görmek, sizi hem ekonomik ve hem de moral olarak yıkacak bir olaya gireceğinizi belirtir.
Cehennemde arkadaşlarınızı görmek, dert ve sıkıntı anlamına gelir. Bir arkadaşınızın başına kötü bir olay gelecektir.
Cehennemde ağladığınızı görmek, arkadaşlarınızın sizi düşmanlarınızın tuzaklarından kurtaramayacak kadar güçsüz olacaklarını işaret eder.

Cennet

Cennette olduğunuzu görmek, sadık arkadaşlar anlamına gelir. Bu rüya uzun bir yolculuk yapacaklar için, parlak umutlar manasındadır. Anneler için, dürüst ve itaatkâr çocuklar demektir. Eğer hasta iseniz hızlı bir şekilde iyileşecek ve refahınız artacaktır. Aşıklar için, sadakat ve zenginlik anlamına gelir.
Cennette kaybolduğunuzu görmek, yapılması son derece kolay girişimlerde bulunacağınızı fakat hayal kırıklığına uğrayacağınızı ifade eder.

Din

Dini tartıştığınızı ve dine eğilimli olduğunuzu görmek, hayatınızın sakinliğinin bozulacağını ve işinizde hoşunuza gitmeyen durumlarla karşılaşacağınızı ifade eder.
Genç bir kadın, aşırı dindar bir kişi olduğunu görürse; aşığından nefret edecektir.
Eğer dinsiz ise ve günah işleyen biri değil ise, karşı cinsin sevgisini ve saygısını kazanacaktır demektir. Eğer dindar ve günah işleyen biri ise ahlaki kurallara saygısızlık yaptığından toplum tarafından dışlanacaktır. Davranışlara dikkat etmelidir. Eğer o din için gözyaşı dökerse, emelleri gerçekleşmediği için hayal kırıklığına uğrayacaktır. Eğer o karşı gelen bir kişi ise ve hiçbir kabahati yoksa , sıkıntılarını cesurca sırtlanacak ve tüm kötülüklere karşı dimdik ayakta duracaktır demektir.
Dinsel coşkunluğun ortasında kendi kendinizi cezalandırdığınızı görürseniz, çok saygı duyduğunuz birini memnun etmek için neredeyse tüm kişiliğinizi değiştirmeye teşvik edileceğinizi işaret eder.
Bir din adamı size işinden vazgeçtiğini söylerse (toplumsal yönden); bu, ummadığınız bir biçimde olumlu havadisler alacağınızı belirtir. Fakat, meslek ve uyarı yönünden böyle bir şeyi söylerse, yaptığınız hilekârlıkları yaşayacaksınızdır.

Din Adamı

Hastalığı ve kötü olayları önlemek için boşuna çaba sarf edeceğinizi işaret eder.
Bir genç kadın, rüyasında bir din adamı ile evlenirse; çok sıkıntı çekecek ve her işi ters gidecektir demektir.

Dini Mezhep Üyesi

Rüyanızda dini mezhep üyesi bir kişi görmek size bağlı arkadaşlara sahip olacağınızı ve işinizin çok İyi durumlara geleceğini bildirir. Eğer dini bir mezhep üyesi olduğunuz görürseniz, bir düşmanınızı kendinizden uzaklaştırmayı başaracaksınız demektir.
Genç bir kadın, rüyasında dini mezhep üyelerinin yaptığı bir toplantıya katılırsa, iffetli bir kişi olduğu için kendisine uygun bir koca bulacaktır.