Ankh

Eski Mısır’da yaşamın simgesi olarak düşünülen bu işaret, kişinin, evrenle ilgili algı ve yaklaşımlarıyla bağlantılı değerlendirilirdi. Ankh simgesi (aslında haç ya da başka dinsel simgede aynı biçimde yorumlanır), rüyayı gören kişinin fiziksel dünya ötesindeki manevi yönleriyle ilgilidir. Başka bir yoruma göre de, gizli bir bilgiye ulaşmakla ilgilidir.

Dinlerde ve İslam’da Rüyalar

Rüyalardan bazılarının ilahî kökenli oldukları inanışı çok yaygın bir inanıştır. Orfecilikte ve Pisagor ekolünde insanın semavi âlemle ilişkisinin ancak uyku sırasında gerçekleşebildiği öğretilmekteydi. Ortaçağ’daki Yahudi ve Arap yazarlarının eserlerinde de benzer öğretiler görülmektedir.

Devamını oku