Rüyaları Anlamak…

Rüya, nesnel duygular dinlenmeye çekildikleri zaman oluşan ve belleğimize bağlı olan bir olaydır. O sırada,insan tek başına gelecekte ya da nesnel hayatın ötesinde yaşamaktadır. Geleceği yaşar ve hayatını mükemmelleştirmek için gelen uyarılarla davranışlarını şekillendirir.

Uyku süreci sırasında yaşadıklarımıza ilişkin inanç ve merak, yüzyıllar boyu azalmaksızın sürdü. Rüyalarımız hepimiz için çok önemli. Bazılarımız üzerinde durmuyor olabilir; belki birçoğumuz rüyalarını hatırlamakta bile güçlük çekiyordur. Ama hatırı sayılır bir çoğunluk, uyku sırasında olup bitenlerin ne olduğunu, ona sunulan sanal yaşantı parçalarının taşıdıkları anlamı merak edip, tatmin edici açıklamalar istiyor. Bu durumda yaygın biçimde kullanılan bir yöntem çıkıyor ortaya; Binyıllar içinden süzülerek gelmiş, insan kültürünün en eski kehanet yöntemi, yani ” düşlerde geleceğe ilişkin işaretleri yakalama” geleneğine başvurmak. Birçoğu eski inanış ve yaşam biçimlerinden izler taşıyan; bazıları zaman içerisinde “güne uydurulmuş” bu simge yorumlama geleneği, düşlerdeki ayrıntılardan yola çıkarak, gelecekte olacaklara ilişkin kehanet benzeri açıklamalara kapı açıyor.

Bilimsel araştırmaların alabildiğine derinlere daldığı ve üzerinde anlaşmaya varılmış tek ve ikna edici bir açıklamanın bulunmadığı bir ortamda, bu tür yorumlarla avunulmaya çalışılıyor. Belkide bu nedenle düş yorumlarına yalnızca köklü geleneklerin uzantısında değil,popüler kültürün tam göbeğinde de çok sık rastlıyoruz. Neresinden baksanız, yapısı ve içeriğiyle düşler,gizemli ve heyecanlı serüvenlere muhteşem bir tarla yaratır. Akla gelebilecek en heyecanlı fanteziler; korku filmlerinin merkezine yerleştirilebilecek soluk kesici simgeler; bilimkurgu hikayelerine destek ve dayanak sağlayacak unsurlar rüyaların içinden çekilip pop kültür ürünlerine taşınabiliyor.

Rüyaları anlamak ve yorumlamak,size iletilmek istenen mesajı çözmek için yapmanız gereken,onları bütün ayrıntıları ile doğru anımsamaktır.